Mit faglige virke i det direkte arbejde med den unge